Inwestor: KOMBINAT 2000 Sp. z o.o.

Opis realizacji: Przebudowa i rozbudowa obiektów dawnego folwarku na zespół obiektów rehabilitacyjno-opiekuńczo-pielęgnacyjnych z zapleczem hotelowo-gastronomicznym i kulturalnym oraz budowa infrastruktury towarzyszącej i budynku wielorodzinnego z pensjonatem dla osób starszych

Powierzchnia obiektu: 10 562,00m2

Forma realizacji: Generalny Wykonawca

Okres realizacji: sierpień 2013 – marzec 2015

2

1

6

5

4