BLOCZKI BETONOWE

Bloczki betonowe M6 stosowane do budowy ścian fundamentowych. Produkcja na wibroprasie w nowoczesnych formach zapewnia idealne wymiary oraz powtarzalność całej produkcji. Zastosowanie odpowiedniej mieszanki kruszyw powoduje, że są one wytrzymałe i mają jednolitą strukturę.

Bloczki betonowe mają zastosowanie do budowy ścian fundamentowych i piwnic oraz ich podwyższenia ponad poziom „0” w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym oraz innych obiektach.

Zalety budowania z bloczków betonowych:
- naturalne składniki: piasek, żwir, cement, woda,
- niska cena,
- duża dokładność wykonania,
- brak szalowania.

Wymiary: 38 x 24 x 14 cm Klasa betonu: B15 Waga: ok. 25 kg

bloczi pano

 

PREFABRYKATY BETONOWE

Oferujemy możliwość wykonania zbrojonych prefabrykatów betonowych, zgodnie z życzeniem klienta.

pref ost